Duurzaamheid

De helft van de woningen in Nederland wordt gebouwd met kalkzandsteen. En dat is logisch, ook bezien vanuit een duurzaamheidsperspectief. Door de gunstige MKI-score en circulairiteit past het toepassen van PREFAKZ in het streven naar een steeds duurzamere bouw.

MKI score. Onderzoek toont aan dat kalkzandsteen een zeer gunstige score heeft in de Milieu Kosten Indicator (MKI) methodiek. Deze MKI score geeft inzicht in de milieukosten, die gepaard gaan met het gebruik van een bepaald bouwmateriaal. Het helpt om de diverse bouwmaterialen met elkaar te vergelijken in het streven naar een vermindering van de milieukosten. Calduran - partner van PREFAKZ - heeft op basis van de MKI-toets het DUBO keur ontvangen.

Volledig circulair. Van kalkzandsteen is bekend dat het goed te recyclen is. Inmiddels is ook aangetoond dat gebruikt kalkzandsteen na de sloop opnieuw als grondstof kan worden ingezet om daar weer nieuwe kalkzandsteen van te maken. Daarmee is de grondstof volledig circulair. Mogelijk dat het op termijn ook lukt om de kalkzandsteen elementen weer direct te hergebruiken.

Tenslotte is het de moeite waard om te vermelden dat de Grieken ons voor zijn gegaan. Zij waren er zeer waarschijnlijk op een heel andere manier mee bezig dan wij, maar uiteindelijk laten de gebouwen uit de oudheid al zien hoe duurzaam kalkzandsteen is. Vele gebouwen die al ruim 2.000 jaar geleden werden gebouwd, zijn voor grote delen nog in tact. Daarbij weten we dat niet het aftakelen van de kwaliteit van de bouwstenen oorzaak zijn dat de gebouwen er niet meer staan, maar dat daar veel andere oorzaken voor zijn. 

Wilt u meer weten over de voordelen van de toepassing van Kalkzandsteen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Heeft u vragen?
Neem contact op
Arie van Tuijl

06 38 79 57 23

arie@prefakz.nl